Senior Organizational Development Officer

2024-03-31
Negotiation
Application ends: 31 Tháng Ba, 2024

Job Description

Vị trí: Chuyên viên cao cấp phát triển tổ chức (Senior Organizational Development Officer)
Mô tả công việc:
Hỗ trợ triển khai Hệ thống Đánh giá Hiệu quả công việc cá nhân trên quy mô toàn công ty:
– Tham gia xây dựng Quy định, Chính sách và các tài liệu liên quan đến Thiết lập Mục tiêu và Đánh giá Hiệu quả công việc cá nhân
– Hướng dẫn các đơn vị trong việc triển khai hệ thống Đánh giá hiệu quả công việc và các giải pháp giúp quản lý, nâng cao hiệu quả công việc của nhân viên
Hỗ trợ xây dựng và tư vấn điều chỉnh cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả:
– Hỗ trợ các đơn vị xây dựng cơ cấu tổ chức,chức năng nhiệm vụ của các Khối/Phòng ban phù hợp với chiến lược, mô hình kinh doanh và mục tiêu kinh doanh.
– Tư vấn các đơn vị trong việc xây dựng Mô tả công việc (JD); thẩm định các JD phù hợp với cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị
– Hỗ trợ xây dựng khung cấp bậc nội bộ, rà soát danh mục chức danh phù hợp với khung cấp bậc và JD
– Hỗ trợ các đơn vị xây dựng Ma trận Phân nhiệm (RASCI); rà soát và cập nhật RASCI toàn công ty đảm bảo tính phù hợp với cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ


Requirements

– Có kiến thức về Đào tạo hoặc Phát triển Nguồn nhân lực, Phát triển tổ chức
– Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm triển khai đánh giá hiệu quả công việc cho CBNV
– Có 3 – 4 năm kinh nghiệm về lĩnh vực Nhân sự
– Có tư duy logic, cẩn thận, chỉnh chu.
– Có tư duy về phân tích dữ liệu
– Thành thạo Word, Excel, PowerPoint.
– Tiếng Anh tối thiểu 6.5 Ielts hoặc tương đương


Benefits

– Lương thưởng hấp dẫn, review lương 2 lần/năm
– Thời gian làm việc linh hoạt, nghỉ thứ 7 & CN
– Gói bảo hiểm sức khỏe vượt trội lên tới $3000/năm
– Môi trường trẻ trung, năng động với nhiều hoạt động trong năm
Note: By submitting your resume for this position, you acknowledge that you consent to sharing your personal data with the company for storage and utilization purposes in accordance with legal regulations for recruitment