Hơn cả một nơi làm việc - đó là nơi bạn thuộc về!

Các hoạt động trong năm

Smart Annual Activities Calendar

Tháng 1

Year-end Party

Tháng 2

Tet Celebration

Tháng 3

Women's Day

Tháng 4

Men's Day

Tháng 5

Summer Vacation

Tháng 6

Kid's Day

Tháng 7

Smart's Talk

Tháng 8

Smart's Anniversary

Tháng 9

Family Day

Tháng 10

Olympic Day

Tháng 11

Sharing Day

Tháng 12

Christmas Event
Tận hưởng bữa tiệc cuối năm ấm áp cùng đồng nghiệp và người thân của bạn
Tận hưởng bữa tiệc cuối năm ấm áp cùng đồng nghiệp và người thân của bạn
Tận hưởng bữa tiệc cuối năm ấm áp cùng đồng nghiệp và người thân của bạn
Tận hưởng bữa tiệc cuối năm ấm áp cùng đồng nghiệp và người thân của bạn
Tận hưởng bữa tiệc cuối năm ấm áp cùng đồng nghiệp và người thân của bạn
Nhận lì xì và lời chúc mừng trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới
Nhận lì xì và lời chúc mừng trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới
Nhận lì xì và lời chúc mừng trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới
Nhận lì xì và lời chúc mừng trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới
Nhận lì xì và lời chúc mừng trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới
Hoa, bóng, quà và rất nhiều hoạt động đặc sắc dành cho ngày của phái đẹp
Hoa, bóng, quà và rất nhiều hoạt động đặc sắc dành cho ngày của phái đẹp
Hoa, bóng, quà và rất nhiều hoạt động đặc sắc dành cho ngày của phái đẹp
Hoa, bóng, quà và rất nhiều hoạt động đặc sắc dành cho ngày của phái đẹp
Hoa, bóng, quà và rất nhiều hoạt động đặc sắc dành cho ngày của phái đẹp
Ngày các anh được lên ngôi với những hoạt động vui nhộn: Giờ trái "ớt", Xứ sở "củ chuối", v.v
Ngày các anh được lên ngôi với những hoạt động vui nhộn: Giờ trái "ớt", Xứ sở "củ chuối", v.v
Ngày các anh được lên ngôi với những hoạt động vui nhộn: Giờ trái "ớt", Xứ sở "củ chuối", v.v
Ngày các anh được lên ngôi với những hoạt động vui nhộn: Giờ trái "ớt", Xứ sở "củ chuối", v.v
Ngày các anh được lên ngôi với những hoạt động vui nhộn: Giờ trái "ớt", Xứ sở "củ chuối", v.v
Bùng cháy hết mình với những hoạt động Teambuilding vô cùng hoành tráng
Bùng cháy hết mình với những hoạt động Teambuilding vô cùng hoành tráng
Bùng cháy hết mình với những hoạt động Teambuilding vô cùng hoành tráng
Bùng cháy hết mình với những hoạt động Teambuilding vô cùng hoành tráng
Bùng cháy hết mình với những hoạt động Teambuilding vô cùng hoành tráng
Ngày hội giao lưu, gặp gỡ của các Smartor "nhí"
Ngày hội giao lưu, gặp gỡ của các Smartor "nhí"
Ngày hội giao lưu, gặp gỡ của các Smartor "nhí"
Ngày hội giao lưu, gặp gỡ của các Smartor "nhí"
Ngày hội giao lưu, gặp gỡ của các Smartor "nhí"
Buổi chia sẻ giữa Ban lãnh đạo và CBNV để nhìn lại những thành tựu đã đạt được và định hướng cho nửa năm kế tiếp
Buổi chia sẻ giữa Ban lãnh đạo và CBNV để nhìn lại những thành tựu đã đạt được và định hướng cho nửa năm kế tiếp
Buổi chia sẻ giữa Ban lãnh đạo và CBNV để nhìn lại những thành tựu đã đạt được và định hướng cho nửa năm kế tiếp
Buổi chia sẻ giữa Ban lãnh đạo và CBNV để nhìn lại những thành tựu đã đạt được và định hướng cho nửa năm kế tiếp
Buổi chia sẻ giữa Ban lãnh đạo và CBNV để nhìn lại những thành tựu đã đạt được và định hướng cho nửa năm kế tiếp
Thưởng thức bữa tiệc sinh nhật công ty hoành tráng nhất trong năm
Thưởng thức bữa tiệc sinh nhật công ty hoành tráng nhất trong năm
Thưởng thức bữa tiệc sinh nhật công ty hoành tráng nhất trong năm
Thưởng thức bữa tiệc sinh nhật công ty hoành tráng nhất trong năm
Thưởng thức bữa tiệc sinh nhật công ty hoành tráng nhất trong năm
Một ngày hội giúp gắn kết giữa CBNV và người thân của họ
Một ngày hội giúp gắn kết giữa CBNV và người thân của họ
Một ngày hội giúp gắn kết giữa CBNV và người thân của họ
Một ngày hội giúp gắn kết giữa CBNV và người thân của họ
Một ngày hội giúp gắn kết giữa CBNV và người thân của họ
Thỏa mãn niềm đam mê với các giải thi đấu trong nhà và ngoài trời
Thỏa mãn niềm đam mê với các giải thi đấu trong nhà và ngoài trời
Thỏa mãn niềm đam mê với các giải thi đấu trong nhà và ngoài trời
Thỏa mãn niềm đam mê với các giải thi đấu trong nhà và ngoài trời
Thỏa mãn niềm đam mê với các giải thi đấu trong nhà và ngoài trời
Hành trình lan tỏa yêu thương và những giá trị tích cực đến cộng đồng
Hành trình lan tỏa yêu thương và những giá trị tích cực đến cộng đồng
Hành trình lan tỏa yêu thương và những giá trị tích cực đến cộng đồng
Hành trình lan tỏa yêu thương và những giá trị tích cực đến cộng đồng
Hành trình lan tỏa yêu thương và những giá trị tích cực đến cộng đồng
Chào đón Giáng sinh trong bầu không khí ấm áp và lung linh của ánh đèn
Chào đón Giáng sinh trong bầu không khí ấm áp và lung linh của ánh đèn
Chào đón Giáng sinh trong bầu không khí ấm áp và lung linh của ánh đèn
Chào đón Giáng sinh trong bầu không khí ấm áp và lung linh của ánh đèn
Chào đón Giáng sinh trong bầu không khí ấm áp và lung linh của ánh đèn

Tháng 1

Year-end Party

Tháng 2

Tet Celebration

Tháng 3

Women's Day

Tháng 4

Men's Day

Tháng 5

Summer Vacation

Tháng 6

Smart Kid's Day

Tháng 7

Smart's Talk

Tháng 8

Smart's Anniversary

Tháng 9

Family Day

Tháng 10

Olympic Day

Tháng 11

Sharing Day

Tháng 12

Christmas Event
Tận hưởng bữa tiệc cuối năm ấm áp cùng đồng nghiệp và người thân của bạn
Tận hưởng bữa tiệc cuối năm ấm áp cùng đồng nghiệp và người thân của bạn
Tận hưởng bữa tiệc cuối năm ấm áp cùng đồng nghiệp và người thân của bạn
Tận hưởng bữa tiệc cuối năm ấm áp cùng đồng nghiệp và người thân của bạn
Tận hưởng bữa tiệc cuối năm ấm áp cùng đồng nghiệp và người thân của bạn
Nhận lì xì và lời chúc mừng trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới
Nhận lì xì và lời chúc mừng trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới
Nhận lì xì và lời chúc mừng trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới
Nhận lì xì và lời chúc mừng trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới
Nhận lì xì và lời chúc mừng trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới
Hoa, bóng, quà và rất nhiều hoạt động đặc sắc dành cho ngày của phái đẹp
Hoa, bóng, quà và rất nhiều hoạt động đặc sắc dành cho ngày của phái đẹp
Hoa, bóng, quà và rất nhiều hoạt động đặc sắc dành cho ngày của phái đẹp
Hoa, bóng, quà và rất nhiều hoạt động đặc sắc dành cho ngày của phái đẹp
Hoa, bóng, quà và rất nhiều hoạt động đặc sắc dành cho ngày của phái đẹp
Ngày các anh được lên ngôi với những hoạt động vui nhộn: Giờ trái "ớt", Xứ sở "củ chuối", v.v
Ngày các anh được lên ngôi với những hoạt động vui nhộn: Giờ trái "ớt", Xứ sở "củ chuối", v.v
Ngày các anh được lên ngôi với những hoạt động vui nhộn: Giờ trái "ớt", Xứ sở "củ chuối", v.v
Ngày các anh được lên ngôi với những hoạt động vui nhộn: Giờ trái "ớt", Xứ sở "củ chuối", v.v
Ngày các anh được lên ngôi với những hoạt động vui nhộn: Giờ trái "ớt", Xứ sở "củ chuối", v.v
Bùng cháy hết mình với những hoạt động Teambuilding vô cùng hoành tráng
Bùng cháy hết mình với những hoạt động Teambuilding vô cùng hoành tráng
Bùng cháy hết mình với những hoạt động Teambuilding vô cùng hoành tráng
Bùng cháy hết mình với những hoạt động Teambuilding vô cùng hoành tráng
Bùng cháy hết mình với những hoạt động Teambuilding vô cùng hoành tráng
Ngày hội giao lưu, gặp gỡ của các Smartor "nhí"
Ngày hội giao lưu, gặp gỡ của các Smartor "nhí"
Ngày hội giao lưu, gặp gỡ của các Smartor "nhí"
Ngày hội giao lưu, gặp gỡ của các Smartor "nhí"
Ngày hội giao lưu, gặp gỡ của các Smartor "nhí"
Buổi chia sẻ giữa Ban lãnh đạo và CBNV để nhìn lại những thành tựu đã đạt được và định hướng cho nửa năm kế tiếp
Buổi chia sẻ giữa Ban lãnh đạo và CBNV để nhìn lại những thành tựu đã đạt được và định hướng cho nửa năm kế tiếp
Buổi chia sẻ giữa Ban lãnh đạo và CBNV để nhìn lại những thành tựu đã đạt được và định hướng cho nửa năm kế tiếp
Buổi chia sẻ giữa Ban lãnh đạo và CBNV để nhìn lại những thành tựu đã đạt được và định hướng cho nửa năm kế tiếp
Buổi chia sẻ giữa Ban lãnh đạo và CBNV để nhìn lại những thành tựu đã đạt được và định hướng cho nửa năm kế tiếp
Thưởng thức bữa tiệc sinh nhật công ty hoành tráng nhất trong năm
Thưởng thức bữa tiệc sinh nhật công ty hoành tráng nhất trong năm
Thưởng thức bữa tiệc sinh nhật công ty hoành tráng nhất trong năm
Thưởng thức bữa tiệc sinh nhật công ty hoành tráng nhất trong năm
Thưởng thức bữa tiệc sinh nhật công ty hoành tráng nhất trong năm
Một ngày hội giúp gắn kết giữa CBNV và người thân của họ
Một ngày hội giúp gắn kết giữa CBNV và người thân của họ
Một ngày hội giúp gắn kết giữa CBNV và người thân của họ
Một ngày hội giúp gắn kết giữa CBNV và người thân của họ
Một ngày hội giúp gắn kết giữa CBNV và người thân của họ
Thỏa mãn niềm đam mê với các giải thi đấu trong nhà và ngoài trời
Thỏa mãn niềm đam mê với các giải thi đấu trong nhà và ngoài trời
Thỏa mãn niềm đam mê với các giải thi đấu trong nhà và ngoài trời
Thỏa mãn niềm đam mê với các giải thi đấu trong nhà và ngoài trời
Thỏa mãn niềm đam mê với các giải thi đấu trong nhà và ngoài trời
Hành trình lan tỏa yêu thương và những giá trị tích cực đến cộng đồng
Hành trình lan tỏa yêu thương và những giá trị tích cực đến cộng đồng
Hành trình lan tỏa yêu thương và những giá trị tích cực đến cộng đồng
Hành trình lan tỏa yêu thương và những giá trị tích cực đến cộng đồng
Hành trình lan tỏa yêu thương và những giá trị tích cực đến cộng đồng
Chào đón Giáng sinh trong bầu không khí ấm áp và lung linh của ánh đèn
Chào đón Giáng sinh trong bầu không khí ấm áp và lung linh của ánh đèn
Chào đón Giáng sinh trong bầu không khí ấm áp và lung linh của ánh đèn
Chào đón Giáng sinh trong bầu không khí ấm áp và lung linh của ánh đèn
Chào đón Giáng sinh trong bầu không khí ấm áp và lung linh của ánh đèn

Recruit

Please fill all form fields
Note: only upload pdf, doc, docx files and the file size is limited to 5Mb

Recruit

Please fill all form fields
Note: only upload pdf, doc, docx files and the file size is limited to 5Mb