Fresher Penetration Tester

2023-12-30
Negotiation
Application deadline closed.

Job Description

 • Được đào tạo lý thuyết và on job training từ 3 tháng về Penetration Testing

 • Tham gia vào các dự án của công ty

 • Các công việc khác được giao bởi quản lý


Requirements

 • Sinh viên năm cuối hoặc tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học trở lên chuyên ngành CNTT/trung tâm đào tạo CNTT-An toàn thông tin hoặc tương đương, có thể đi làm fulltime

 • Có kinh nghiệm về trong các lĩnh vực sau là một lợi thế: System, Network Security, Pentest ứng dụng và phát triển phần mềm, ISO 27001-2013

 • Có kiến thức về OWASP Application Security Verification Standard là một lợi thế

 • Có khả năng thu thập, đọc và phân tích log hệ thống, ứng dụng

 • Thực hành môi trường lab TryHackMe, HackTheBox, Portswigger, hoặc tham gia các chương trình CTF là một điểm cộng.

 • Có khả năng viết script để phục vụ sub-task bằng một ngôn ngữ tùy thích Java, Python…


Benefits


 • Được đào tạo cơ bản trong vòng 3 tháng 

 • Nhận trợ cấp bằng tiền mặt hàng tháng theo năng lực lên tới 6.000.000 VND. 

 • Cơ hội trở thành nhân viên sau khi hoành thành chương trình đào tạo.

 • Được tham gia làm các dự án thương mại điện tử của các khách hàng quốc tế.  

 • Có cơ hội đi onsite tại Châu Âu, Úc, Singapore, Nhật Bản khi trở thành nhân viên chính thức. 

 • Được làm trong môi trường Văn hóa chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động